Światy Małgorzaty Pepłowskej

Dziedzictwo tkaniny dwuosnowowej na Mazowszu. Stowarzyszenie Akademia Wilanowska zrealizowało  film dokumentalny pt. Światy Małgorzaty  Pepłowskiej. Dziedzictwo tkaniny dwuosnowowej na Mazowszu. Pani Pepłowska jest obecnie  jedyną czynną mistrzynią tkanin dwuosnowowych na Mazowszu. Jej dywany i kilimy  charakteryzują się bogactwem motywów, opowieści „snutych wątkiem i osnową”,  z zachowaniem tradycyjnej techniki i surowców. Film zrealizowany został w pracowni  …